Ett bortglömt barn (fiktivt)


Ett litet liv blir till.

Förhållandet tog slut.

Barnet födds.

Unga föräldrar.

Barnets pappas föräldrar vill inte kännas vid sitt barnbarn.

Livet formas på olika sätt runt detta barn.

Morföräldrarna ställer upp helt för sin dotter och sitt älskade barnbarn.

Livet formas på olika sätt runt detta barn.

En man stiger in och vill bygga upp livet för detta barn.

Som barn gör så finns alltid en undran om vem den riktige pappan är.

Fantasin leker ofta om hur det hade kunnat vara.

Liver formas på olika sätt för detta barn.

Barnet boar in sig i den nya släkten och räknar sig som jämbördig med dem.

Tragiskt påmind om att blodsband är blodsband men barnet vägrar att tolka det så.

Barnet hör inte hemma där och inte där.

Livet formas på olika sätt runt detta barn.

Naturandarna har barnet fått i arv sedan flytt upp till naturland.

Djuren har ofta smekt barnets kind där ofta tårar fallit i skymundan.

Livet formas på olika sätt runt detta barn.

Vem kan barnet lita på är ofta den stora frågan.

Barnet drar sig inåt och låter nästan ingen få närma sig barnets hjärta.

Livet formas på olika sätt runt detta barn.

Livet sargar själen men berikar ändå själen på bästa sätt.

Trofasthet är något som barnet håller stenhårt på.

Livet formades ändå på bästa sätt.

Vuxet barn står tryggt och stadigt på sin jord.

Älskar de som älskas kan.

Bortglömd är ett ord som inte får existera i det vuxna barnets själ.


© Ljusletaren

4 december 2018