Vi har massor av svanar i byn och vid träsket. 32 stycken på denna bild. En bybo räknade till 170 stycken och då var inte alla svanar räknade. Tror att de är kvar eller ... Här nedan kommer min dikt.

Änglahopp

Studs på mattan och snabb rörelse runt i lufthavet blir till ett trevligt änglahopp. Vita vingar möter min själ och omsluter min vilja och min iver om snabb förändring i livets cyklande på raka vägar. Luft under vingarna med andra ord. Djup glädje blir fylld av samljud från vingars brus. Mäktigt. Himlen eller jorden smälter ihop till ett enda änglahopp igen. Bärs fram spårlöst. Njuter. Trygghetens vingar är vida omtalade. Tvivlar inte ens på riktigheten som handlar om er. Ni finns. Finns för mig. Finns för dig. Stort. Tvivla inte. Tro. Se och bli berörd av vita vingars beskydd.

© Ann-Britt Berglund

8 oktober 2018