Källan

Djupet av att vara i mörker för att famla efter livet är ganska svårt.

Många gräver och gräver ned sig i sitt inre så de orkar knappt med sig själva.

Vissa skrapar bara lite lätt på ytan och skakar av sig det som är främmande och otäckt.

En del tar för vana att samtala med sitt inre. Lyssnar och är allmänt lyhörd så att allt kan till slut kännas så där riktigt bra.

Källan till Alltet är olikt. Det är en livsuppgift för alla att klara av sin egen livsuppgift.

Tunga ok tynger ned och allt verkar dödsdömt men erfarenheten säger att du orkar. Då har du vunnit mycket.

Lättsam är nog ingen källa. Allt går ut på att träna och träna för att kunna samtala med källan.

Vissa behöver sakkunnig hjälp och det är helt okej.

Vissa gillar djupet och det är helt okej.

Hur vi än gör så ska vi aldrig glömma av att vi är en människa. Vi får glömma och förlåta.

Sök bara livets källa på rätt sätt så tror jag mig veta att du blir glad.

Själv har jag mycket kvar att lära och tack för det. Därför får jag träna länge i mitt pågående och älskade liv.

@ Ljusletaren

12 april 2020