Dessa tre bilder är från byn där jag/vi bor. Nu blir det bilder från torpet om dess omnejd.

 

 

 

 

 

Sista bilden är från blåsten och drivningen av snö. Mer foton i morgon och då även besök av mig/ kram  <3