Skogen är terapeuten

Men att hon har en väldig styrka i sina åsikter och en trygghet i vem hon är råder ingen tvekan om. Inte påträngande alls. Kerstin är en sann naturbegåvning. Ett av skogens barn. Berättar ofta om viktigheten med att fylla upp sig med jordens klorofyll. Jag har även hört henne prata om småknyttet. Gu nåde dig om du då ifrågasätter Kerstin. Då läser hon genast lusen av dig. Ofta berättar hon om hur viktigt det är att sänka sig ned till ett barns nivå för att må bra. När du är i skogen ska du gå sakta. Sätta dig ned och lukta, känna in och smaka in dofterna som sen ska gå till själen. Vara nyfiken på omgivningen. Ta upp kottar, barr och andra saker bara för att studera dess verk. Måste villigt erkänna att Kerstin liknar verkligen ett skogstroll på ett fint sätt. Mörkt krulligt långt hår. Bruna ögon. Ett glatt runt ansikte med två smilgropar. En smultronröd mun. Liten och satt till växten. Klädd i byxor och skjorta av naturmatrial. Hon är väldigt söt med andra ord. Det strålar alltid om henne. När hon tar i mig känner jag hennes energier föras över till mig. Jag blir uppfylld av kärlek. Denna Kerstin finns överallt i skogen så leta och finn henne. Hon ger dig det lugn som du behöver.

@ Ljusletaren

22 september 2018